uitleg roadmap
contact

Onze werkwijze

 

Care for Quality houdt er een zeer resultaat gerichte aanpak op na. Via een Quick Scan wordt het verbeterpotentieel van de organisatie in kaart gebracht. Vervolgens worden één of meerdere pilotprojecten gestart om zo een Quick Win te behalen en de kracht van de Lean Six Sigma methodiek te bewijzen.

Care for Quality draait in uw organisatie mee als een katalysator en laat de medewerkers van het bedrijf zelf de verbeterprojecten uitvoeren. De Lean Six Sigma methodiek is de kapstok waarbij de DMAIC-cyclus de rode draad vormt van alle verbeterprocessen. Daarnaast helpt Care for Quality middels de Design for Six Sigma aanpak uw ontwerpafdeling tot een robuuster design te komen.

Procesverbetering is niet een eenmalige actie. Een organisatie zal dit een onderdeel van de operationele activiteiten moeten maken. De markt verandert voortdurend, de wensen van de klant dus ook. Care for Quality verzorgt daarom de opleiding van de projectleiders eventueel zelfs tot Blackbelt en Greenbelt. Daarnaast zijn wij ook zeer ervaren in de coaching van uw teams die de verbeterprojecten uitvoeren.

Care for Quality verzorgt ook uw interim professionalt projectleider, waarmee harde afspraken worden gemaakt ten aanzien van het te behalen resultaat.