uitleg roadmap
contact

Voornaam

Naam

email

Hoe hoog is uw jaarlijkse Omzet (in k€)

Hoeveel  medewerkers (vast + tijdelijk) zijn er nu werkzaam?

Wat is de waarde van uw totale voorraden, ook tussenvoorraden, in k€

Welk percentage van de werkzaamheden zijn in één keer goed
(= geen klantenklacht, geen herbewerking, geen materiaalverlies, geen misverstanden,  geen foutieve of te late levering)

Welk rapportcijfer geeft u zichzelf (1 = zeer slecht; 10 = uitmuntend)

k€

FTE’s

k€

De ‘Quick Scan’ is een exclusief door Care for Quality ontwikkeld product om middels zes kernvragen een inschatting te kunnen maken welke besparing in een organisatie te behalen is. Aan deze scan kunnen geen rechten worden ontleend en moet als een indicatief meetinstrument worden ingezet. Care for Quality heeft deze Quick Scan afgeleid van de Advanced Scan, waarmee de strategie om tot 20 procent besparing te komen  wordt bepaald.

 

Quickscan

 

Wanneer u deze Quickscan invult en ons toestuurt dan berekenen wij geheel vrijblijvend hoeveel Euro’s u kunt verdienen door uw faalkosten te verlagen.

 

Met de door uw ingevulde informatie wordt discreet omgegaan.