uitleg roadmap
contact

 

Define:
Opstellen van de Businesscase: Onderbouw waarom het belangrijk is om aan dit project te werken. Hoe ziet de wereld er volgend jaar uit wanneer dit project niet wordt gedaan?

Secuur definiëren van de Voice of the Customer: Verzamel en presenteer de gegevens die inzicht bieden in de wensen en eisen van de klant. Denk ook aan de Interne klant

 

Measure:
Vertaal de klantenwens naar een kwantificeerbare, dus meetbare grootheid en ontwikkel een data-acquisitie plan

Bepaal de betrouwbaarheid van de verzamelde data ter voorkoming van GIGO (Garbage in, Garbage out)

Voorkom dat er in deze fase op onderbuikgevoel al de oplossing van het probleem wordt bepaald.

 

Analyse:
Bepaal de huidige procesprestatie

Stel het gat vast tussen de huidige en de gewenste procesprestatie

Verzamelen alle mogelijke oorzaken die de slechte procesprestatie kunnen veroorzaken Toon met behulp van data en statistiek (hypothese testen) aan welke de rootcauses zijn

 

Improve:
Verbeter het proces door de rootcauses weg te nemen middels LEAN, Design of Experiment, ANOVA, Piloting, (bridging the gap)

Initieer een tolerantie onderzoek

Stel de verbeterde procesprestatie vast

 

Control:

Borg het verbeterde proces in de organisatie
Ontwikkel en implementeer een statistisch procesbeheersprogramma (SPC)

Update de documentatie en de werkprocedures

Draag het project over aan het lijnmanagement en stel daarbij een proceseigenaar aan

 

DMAIC Roadmap tot succesvol verbeteren: